Github Actions – CI/CD chưa bao giờ dễ hơn thế

Hiện nay, đối với 1 developer ngoài việc thành thạo ngôn ngữ lập trình thì việc trau dồi thêm các kĩ năng về CI/CD là rất cần thiết. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Github Actions và cấu hình CICD cho 1 dự án về Next từ Build, Test đến Deployment

🔗 Link tham khảo 🔗
What is CI/CD: https://www.redhat.com/en/topics/devops/what-is-ci-cd
Github Actions Doc: https://docs.github.com/en/actions

📢 Liên hệ với mình tại 📢
Facebook: https://www.facebook.com/holetex
Tiktok: https://tiktok.com/@holetex
Github: https://github.com/holetexvn
Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/minhtung09
Email: holetex@outlook.com
Website: https://holetex.com

🤝 Tham gia làm hội viên của kênh này để được hưởng đặc quyền:
https://www.youtube.com/channel/HoleTex/join