React 18 có gì mới?

Vậy là React đã ra mắt phiên bản mới 18. Và trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu xem React 18 mang tới cho chúng ta những tính năng gì nhé!

Các khái niệm sẽ tìm hiểu:
✔ Concurrency
✔ Automatic Batching
✔ Transition
✔ New Hooks
✔ Streaming Server Rendering với Suspense
✔ Strict Mode

👉 Link tham khảo:
Học React trong 30 phút: https://youtu.be/Up3YNeLA6MQ
React 18 Doc: https://reactjs.org/blog/2022/03/29/react-v18.html

📢 Liên hệ với mình tại:
Facebook: https://www.facebook.com/holetex/​
Instagram: https://www.instagram.com/holetex/
Github: https://github.com/holetexvn
Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/minhtung09/
Email: holetex@outlook.com

🤝 Tham gia làm hội viên của kênh này để được hưởng đặc quyền:
https://www.youtube.com/HoleTex/join