Thông báo ra mắt HOLETEX ACADEMY trên Udemy

Chào các bạn, mình vừa tạo tài khoản HoleTex Academy trên Udemy – một nền tảng dạy học rất phổ biến hiện nay. Mình đang thử nghiệm Udemy để chuẩn bị cho các kế hoạch sắp tới và đang upload 1 số khóa học free được lấy từ 1 số video được các bạn ủng hộ nhiều trên kênh Youtube này.

📚📚📚 𝐂𝐚́𝐜 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 📚📚📚
– 𝐑𝐄𝐃𝐔𝐗 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐛𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 (𝐌𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́): https://www.udemy.com/course/redux-cho-nguoi-moi-bat-dau/ (Do mình upload khóa học dạng miễn phí nên Udemy chỉ cho phép khóa học tối đa 2 giờ nên đối với khóa này mình phải lược bỏ phần xây dựng ứng dụng với Redux Toolkit)
– 𝐇𝐨̣𝐜 𝐆𝐈𝐓 𝐜𝐨̛ 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟑𝟎 𝐩𝐡𝐮́𝐭 (𝐌𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́) https://www.udemy.com/course/hoc-git-co-ban-trong-30-phut/

🔥🔥🔥 𝐍𝐞̂́𝐮 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐚̃ 𝐱𝐞𝐦 𝐜𝐚́𝐜 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐨̛̉ 𝐤𝐞̂𝐧𝐡 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 𝐧𝐚̀𝐲 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐧𝐨́ 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐡𝐚̃𝐲 𝐮̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̣̂ 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡:
– Đăng kí tham gia các khóa học free của mình trên Udemy
– Để lại review/rating
🔗🔗🔗 HoleTex Academy trên Udemy https://www.udemy.com/user/holetex/

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn theo dõi và ủng hộ mình. Cùng chờ đón các sự kiện sắp tới nhé!