Thông báo ra mắt nền tảng học trực tuyến HoleTex Academy

Thông báo ra mắt nền tảng học trực tuyến HoleTex Academy
👉 https://academy.holetex.com

Hiện tại mình vừa thêm 2 khóa học:
✅ React Hooks trọn bộ
✅ Redux (+Toolkit) cho người mới bắt đầu

Trong những ngày tới mình sẽ cập nhật thêm các khóa học là các nội dung mình đã đăng trên Youtube lên nền tảng này bao gồm:
🔄 Lập trình ứng dụng nhắn tin Real-Time bằng ReactJS, Firebase
🔄 Build & Deploy Ứng dụng ghi chú Fullstack (React, NodeJS, GraphQL, MongoDB, Firebase)

Cảm ơn các bạn,
HoleTex